Eglė Kasteckaitė

Pianistė  Eglė Kasteckaitė 1993m. baigė J.Naujalio meno mokyklą, 1999 m.  baigė LMA solistės-pianistės  (doc. J.Bialobžeskio klasė), koncertmeisterės (doc. A.Kisieliūtės klasė ) ir pedagogikos krypčių  magistratūros studijas.

Stažavo Salzburge Mozarteum`o aukštojoje muzikos mokykloje D.Baškirovo klasėje, Hanoverio aukštosios muzikos mokyklos koncertinėse darbo savaitėse prof. H.Beyerle bei prof. L.Sims klasėse. Pianistė yra respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė bei diplomantė. Su įvairiais kameriniais ansambliais bei solistais ir chorais pianistė koncertavo Latvijoje, Rusijoje, Suomijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Norvegijoje ir kt..

Eglė Kasteckaitė yra aktyvi kamerinės muzikos atlikėja. Nuo 2001 –ųjų metų iki 2013 –ųjų  „Duo Strimaitis“ ansamblio narė, su kuriuo rengė solines programas, koncertavo daugelyje  muzikos festivalių Lietuvoje,  taip pat Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Latvijoje ir kt.. Su šiuo duetu pianistė išleido dvi kompaktines plokšteles – „Pas de deux“ ir „Fratres“. Pianistė taip pat koncertuoja ir su kitais kolektyvais ir solistais – šv.Kristoforo kameriniu orkestru (vad. D.Katkus), M.K.Čiurlionio kvartetu, dainininkais A.Krikščiūnaite, A.Rubežiumi, J.Gedmintaite, V.Kaminskaite, gitaristu A.Pauliukevičium bei kt..

Pianistė yra Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ ir B.Dvariono muzikos mokyklos fortepijono mokytoja ir koncertmeisterė, nuo 2008 –ųjų iki 2013 –ųjų viena iš kamerinės muzikos „Paežerių dvaro festivalio“ organizatorių, nuo 2014 –ųjų klasikinės ir džiazo muzikos vasaros festivalio „Marijampolė music park“ meno vadovė.

2022 m. už nuopelnus Marijampolės kultūrai ir profesionalaus meno sklaidą mieste organizuojant festivalį “Marijampolė Music Park” Eglė Kasteckaitė buvo apdovanota šv.Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu.