Nelė Savičenko

Aktorė Nelė Savičenko gimė 1957 m. gruodžio 1 d. Vilniuje. 1976–1980 m. mokėsi Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete (rež. Povilo Gaidžio aktorių kurse).
1980 m. pradėjo dirbti Klaipėdos dramos teatre.
Nuo 2012 m. – Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė. Dėstytojauja Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje.

Pelnyti apdovanojimai:
2004 m. Auksinis scenos kryžius už Zilkės vaidmenį (M. von Mayenburgas „Šaltas vaikas“, rež. O.Koršunovas).
2007 m. apdovanojimas „Padėkos kaukė” už Dorotėjos Terbuš vaidmenį (E.E.Šmitto „Paleistuvis”) ir Motinos bei Abatės vaidmenis (A.Strindbergo „Kelias į Damaską”).
2007 m. Auksinis scenos kryžius bei Kultūros ministerijos premija už Motinos ir Abatės vaidmenis (A.Strindbergo „Kelias į Damaską“, rež. O.Koršunovas) bei Ponios Terbuš vaidmenį (E.E.Šmitto „Paleistuvis”, rež. P.Gaidys).
2008 m.  Lietuvos kino ir televizijos apdovanojimas „Sidabrinė gervė“ už vaidmenį A.Puipos filme „Nuodėmės užkalbėjimas“.
2009 m.  LR Vyriausybė kultūros ir meno premija už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui.
2013 m. Auksinis scenos kryžius už Irinos Arkadinos vaidmenį (A. Čechov „Žuvėdra“, rež. Oskaras Koršunovas)
2014 m. XXX Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ prizas už geriausią moters (Irinos Arkadinos) vaidmenį (A. Čechov „Žuvėdra“, rež. Oskaras Koršunovas).
2015 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija.

Svarbesnieji vaidmenys teatre
1979 Anė Kristi. E. O`Neillo „Anė Kristi“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
1980 Džulija. V. Šekspyro „Du veroniečiai“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
1982 Olga. V. Merežka „Nakties žaidimai“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
1983 Roksana. E. Rostano „Sirano de Beržerakas“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
1985 Marija Valevska. F. Bruknerio „Napoleonas Pirmasis“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
1991 Džeinė. T. Williamso „Senasis kvartalas“ , Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
1991 Ema. H. Pinter „Išdavystė“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
1995 Ponia Marten. E. Jonesku „Plikagalvė dainininkė“ , Klaipėdos dramos teatras, režisierius  Valdas Pranulis
1997 Estelė. J. P. Sartre‘o „Už uždarų durų“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Rolandas Atkočiūnas
2002 Reičelė.  Č. Dikenso “Pikviko klubo užrašai”, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Sigitas Račkys
2004 Zilkė. M. von Mayenburgo „Šaltas vaikas“,  Klaipėdos dramos teatras, režisierius O. Koršunovas
2004 Lada, Greta, Nena, Biba, Luiza. M. Gavrano „Viskas apie moteris“, Klaipėdos dramos teatras, režisierė Dalia Tamulevičiūtė
2005 Marietė. N. Simono „Banketas”, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
2006 Regana. V. Šekspyro „Karalius Lyras”, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Algirdas Latėnas
2006 Ponia Terbuš. E. E. Schmitto „Paleistuvis”, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
2007 Motina, Abatė. A. Strindbergo „Kelias į Damaską“,  Klaipėdos dramos teatras, režisierius Oskaras Koršunovas
2008 Gertrūda. V. Šekspyro „Hamletas“, OKT/Vilniaus miesto teatras , režisierius Oskaras Koršunovas
2008 Mėja. M. Carr „Mėja” , Klaipėdos dramos teatras, režisierius Gytis Padegimas
2010 Diana. E. E.Schmitto  „Jausmų tektonika“, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Povilas Gaidys
2010 Ortenzija. K. Goldoni „Mirandolina, arba Šiandien vaidiname Goldonį”, Klaipėdos dramos teatras, režisierė Gabrielė Tuminaitė
2010 Kvašnia. M. Gorkio „Dugne“, OKT/Vilniaus miesto teatras, režisierius Oskaras Koršunovas
2011 Flora. N. Simon “Saugokite Florą”, Klaipėdos dramos teatras, režisierius Arvydas Lebeliūnas
2012 Heidrun. M. von Mayenburgo „Akmuo”, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, režisierius Agnius Jankevičius
2012 Abatė. J. Marcinkevičiaus „Katedra”, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, režisierius Oskaras Koršunovas
2013 Muškatnė, karuselės savininkė. F. Molnáro „Lilijomas”, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, režisierius László Bagossy
2013 Bakchantė. Euripidas. „Bakchantės“. Rež. Gintaras Varnas. LNDT
2014 Irina Arkadina. Anton Čechov  „Žuvėdra“. Rež. Oskaras Koršunovas. OKT/Vilniaus miesto teatras
2015 Ingė Ziūdel; Benjamino motina. Marius von Mayenburg. „Kankinys“. Rež. Oskaras Koršunovas. LNDT