Adrija Čepaitė

Gimė 1965 m.

Studijos ir darbovietės
Studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje). 1990 metais baigė dramos teatro aktoriaus specialybę.
1990–1992 m. Kauno dramos teatro aktorė.
1992–1995 m. „Keistuolių teatro“ aktorė. Nuo 1996 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė.

Šiuo metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, dirba vaidybos ir režisūros katedroje, dėsto scenos kalbą.

2012 metais stažavosi Guidhall schlool of Music and Drama, dalyvavo Klaipėdos universiteto organizuotame prof. J.Vasiljevo seminaras aktoriams, tarptautiniame seminare „Famlab“ ir Nacionalinėje Teatro Akademijoje, Osle organizuotame simpoziumas „Aktoriaus meistriškomo, balso ir kūno lavinimas“, taip pat Teatro dirbtuvėse Teatro ir transliacijų menų institute Briuselyje (INSAS). Skaitė paskatas Tartu universiteto Viljandi kultūros Akademijoje. 2014 m. dalyvavo LMTA Tarptautinėje koferencijoje ECMA. 2013 ir 2014 m. Teatro labaratorijoje kėlė kvalifikaciją „International Summer theatre school“

Svarbesnieji vaidmenys teatre
1997 Nina.  Michail Lermontov. „Maskaradas“. Rež. Rimas Tuminas. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
2001 Kristina. Marius Katiliškis „Paskendusi vasara“. Rež. Julius Dautartas. LNDT
2001 Megi. Brian Friel. „Lugnazado šventės šokiai“. Rež.Gytis Padegimas. LNDT
2003 Fėja. Pasaulio pasakų motyvais. „Pelenė“. Rež. Julius Dautartas. LNDT
2004 Motina. (pagal V. Krėvės „Mindaugo mirtį“ bei „Šarūną“, Just. Marcinkevičiaus „Mindaugą“ ir M. Zyverto „Valdžią“). „Giesmė apie Vorutos vilkolakį Mindaugą“. Rež. Vytautas Grigolis. LNDT
2006 Julija. Fiodor Dostojevskij. „Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai.“ Rež. Jonas Vaitkus. LNDT
2006 Sesuo Enderson, Dein Džeim Milhaus. Brian Clark. „Palaukit, kieno čia gyvenimas?“. Rež. Jonas Vaitkus. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
2009 Moteris. Unė Medutytė. „Moteris po lempa“. Rež. Regina Garuolytė. Menų spaustuvė
2009 Pijokas. Herkus Kunčius. „Pijoko chrestomatija“. Rež. Regina Garuolytė. Menų spaustuvė
2009 Sofija. Balys Sruoga. „Milžino paunksmė“. Rež. Vytautas Rumšas. Pažaislio muzikos festivalis
2012 Motina. Joël Pommerat. „Šitas vaikas“. Rež. Viktorija Kuodytė, Dainius Gavenonis. LNDT
2012 Miestietė; Sukilėlė. Justinas Marcinkevičius „Katedra“. Rež. Oskaras Koršunovas. LNDT
2013 Pliuškienė. Kazys Binkis „Atžalynas“. Rež. Jonas Vaitkus. LNDT